【認定者証】
Kyoyama Shinkyu Sho Seikotuin C.P.700-0051 17-15-Kamimachi Shimoifuku Okayama Shi-Okayama Tel:(086) 253-9249